9 Maji – Dita e Evropes

Me ftesë të Kuvendit rinor të komunës së Pejës me qëllim të shënimit te ditës se Evropës, me 9 Maj 2012, AZHR Perëndim, gjegjësisht Drejtoresha ekzekutive Znj. Leman Hatashi prezantoi Agjencinë për Zhvillim Rajonal Perëndim si dhe procesin e EURED.

Gjate prezantimit të rinjtë u informuan për procesin ne tërësi, për strategjinë zhvillimore rajonale dhe prioritet e dala nga kjo strategji, si dhe për projektet e financuara nga BE nën grant skemën për zhvillim ekonomik gjatë periudhës kohore 2010 – 2012.

Gjate debatit të rinjtë evropian u informuan për mundësitë e aplikimit në grant skema të ndryshme të lansuara nga zyra e BE në Kosovë.

Ngjarjet e planifikuara

 Ky publikim është disajnuar me ndihmën e Bashkimit Evropian. Përmbajtja e publikimit është nën përgjegjësi të plotë të Agjencionit për Zhvillim Rajonal Perëndim dhe nuk pasqyron pikëpamjet e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë.